Wittkamp Johan Bernhard
(Riesenbeck (Dld), 1820)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Mark Haasnoot Fine Arts

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM