Abels Jacobus Theodorus
(Amsterdam, 1803)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Mark Haasnoot Fine Arts

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM