ten Cate Siebe Johannes
(1858,)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

drs. J.C. van Schaik

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM