de Neree tot Babberich Karel
( 1880)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Ubbens Art

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM