Schenk Jacob
(Amsterdam, c 1722)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

A. Aardewerk Antiquair Juwelier

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM