Voet Hendrik
(Zwolle, 1654)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

A. Aardewerk Antiquair Juwelier

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM