Struycken Peter
(The Hague, 5-1-1939)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Booij-Arts Fine Art - Rare Items

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM