Schrikkel Lodewijk
( 1902)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Kunsthandel Studio 2000