Siepman van den Berg Eja
( 1943)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Kunstzalen A. Vecht

Collectie Harms Rolde

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM