lĀ“Herminotte Joannes
( 1732)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

A. Aardewerk Antiquair Juwelier