Beckeringh Theodorus
( 1712)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM