RUISDAEL JACOB
(Haarlem, 1628)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Bijl-van Urk BV

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM