Filliard Ernest
( 1868)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Mark Smit Kunsthandel

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM