Filarski Dirk H.W.
( 1885)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Mark Smit Kunsthandel

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM