Filarski Dirk H.W.
( 1885)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Mark Smit Kunsthandel