Baljeu Joost
(Middelburg, 2-11-1925)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

galerie VAN DEN BRUINHORST

CREATIE ART

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM