Carrenhof Jacobus
( 1771)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Salomon Stodel Antiquités

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM