Ritzenhofen Hubert
(Amsterdam, 1879)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Mark Haasnoot Fine Arts

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM