Völcker Hans
( 1865)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Ubbens Art