Bennewitz en Zonen
(Amsterdam,)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

A. Aardewerk Antiquair Juwelier

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM