Cuyp Jacob Gerritz.
(Dordrecht, 1594)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Lawrence Steigrad Fine Arts

OBJECTEN VAN DEZE KUNSTENAAR OP PAN AMSTERDAM