Waarom is Japanse prentkunst een product van innige samenwerking?

Japanse prentkunst, sinds de 19de eeuw blijvend gewaardeerd door verzamelaars wereldwijd en kunstenaars als Vincent van Gogh, Toulouse Lautrec en Claude Monet, was een uiterst commerciële kunstvorm. Het was opdrachtkunst en de opdrachtgever was een uitgever niet een particuliere klant.

De uitgever benaderde een kunstenaar met het verzoek een aantrekkelijke geisha, een beroemde courtisane of acteur te portretteren, als deze commerciële mogelijkheden zag voor een 'pin up'. De kunstenaar ging met zijn verzoek aan de slag en maakte een ontwerpschets die hij aan de uitgever voorlegde. Als deze tevreden was, werd de ontwerptekening in de studio van de kunstenaar uitgewerkt en gecorrigeerd. De laatste tekening werd getoond aan de censors, die door middel van een zegel aangaven dat het ontwerp voldeed aan de censuurwetten, dus niet aanstootgevend of politiek opruiend.

Vervolgens sneed een bloksnijder, dus niet de kunstenaar zelf, de houtblokken: één blok voor de contouren en één voor elk van de kleuren. De drukker verzorgde het eigenlijke drukwerk nadat de kunstenaar instructies had gegeven, aangaande speciale drukeffecten zoals reliëfdruk, gradatie-drukken etc. Nadat de drukkers hun werk hadden gedaan, nam de uitgever de prent op in de verkoop en distribueerde hij de prenten aan groothandelaren en winkels.

De samenwerking tussen kunstenaar, bloksnijder, drukker onder toezicht van de uitgever, is uniek en kenmerkend voor de Japanse prentkunst en bleef tot aan de Tweede Wereldoorlog de dominante productiemethode.